NOWOŚCI

STUDIA PODYPLOMOWE

Nowy i unikatowy kierunek studiów podyplomowych został uruchomiony w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Kierunek studiów to wspólne przedsięwzięcie utworzone na mocy porozumienia ODBAS - Organizacja Obrony Biznesu z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną.


SZKOLENIA

Bezpieczeństwo w podróży służbowej

Szkolenie skierowane do przedsiębiorców i pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe.

 

Cel: umiejętność reagowania w sytuacji zagrożenia podczas podróży służbowych

Zakres:

 • zaplanowanie i przygotowanie do podróży;
 • sytuacje zagrożenia i unikanie zagrożeń;
 • reagowanie w sytuacjach zagrożenia;
 • ewakuacja i samopomoc przedmedyczna.

Bezpieczeństwo przedsiębiorcy

Szkolenie skierowane do przedsiębiorców mające na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie zasad bezpiecznego zachowania jako przedsiębiorcy.

 

Cel:

umiejętność przeciwdziałania zagrożeniu szpiegostwa gospodarczego. 

Zakres:

 • identyfikacja obszarów wrażliwych;
 • identyfikacja zagrożeń;
 • działania minimalizujące zagrożenia.

USŁUGI KOMPLEKSOWE

Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

Kompleksowa usługa skierowana do przedsiębiorstw realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, w zakresie:

 • szkolenia dla kadry zarządzającej i osób realizujących obrót;
 • opracowanie dokumentacji systemowej;
 • weryfikacja kompetencji kandydatów do pracy;
 • audyt i kontrola wewnętrzna prowadzonej działalności;
 • konsultacje.

Ochrona danych osobowych

Kompleksowa usługa skierowana do przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych: 

 • przygotowanie do zmian w prawie wchodzących w maju 2018 r.
 • szkolenia dla Administratorów Danych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) kadry zarządzającej i pracowników;
 • weryfikacja kompetencji kandydatów do pracy;
 • wykonanie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych, m.in. procedury, rejestry;
 • audyt i kontrola realizacji ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

 


Dane teleadresowe

ODBAS

Organizacja  Obrony Biznesu.

Usługi Doradcze

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 522, 04-026 Warszawa

NIP: 521-231-56-79

REGON: 146 817 191

tel. 723-179-983

e-mail: biuro@odbas.pl